اخبار و اطلاعیه ها

ثبت نام کار دانشجویی نیمسال دوم 98-97

از تاریخ 97/09/01 لغایت 97/09/30

تـــــــــــوجــــــــــــه

برای ثبت درخواست و مراحل پیگیری آن لازم است عضو شوید.
درخواست عضویت
پیام مدیریت

دانشجویان چهت ورود لازم است ابتدا در سامانه کار دانشجویی عضو شوند. این عضویت یک بار انجام شده و جهت استفاده در تمام ترمهای تحصیلی قابل استفاده است و نیازی به عضویت جدید در هر بار ثبت نام نیست. کد عضویت همان شماره دانشجویی و رمز به دلخواه دانشچو خواهد بود. پس از عضویت از قسمت ورود به سیستم مراحل ثبت نام را دنبال نمایید